ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา อินทร์แก้ว (ว่าน) ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด (PT20)

คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาดา อินทร์แก้ว (ว่าน) ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด (PT20)
ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Supranational Yala และขอร่วมส่งกำลังใจให้น้องว่านได้รับตำแหน่ง Miss Supranational International 2017

Date: 
Monday, August 21, 2017