คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ วันที่ 26 สิงหาคม 2560

-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ประจำปี 2560" เพื่อรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเป็นวิทยาทานแก่การศึกษา
กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 และ ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์(124) คณะกายภาพบำบัด มศว (องครักษ์)

Date: 
Thursday, August 17, 2017