คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะ มศว จัดกิจกรรม ให้บริการทางกายภาพบำบัด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แก่บุคคลทั่วไป ในช่วงเวลา 09.30 - 12.00 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/9bZNB9HegAFnidHb2

Date: 
Wednesday, August 9, 2017