ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก (อย่างเป็นทางการ)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก (อย่างเป็นทางการ)
ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบ ด้านล่าง

Date: 
Tuesday, July 18, 2017