นางสาวธันยา หมัดสะและ นิสิตปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการสมาพันธ์กายภาพบำบัดโลก-เอเซียแปซิฟิก

นางสาวธันยา หมัดสะและ นิสิตปริญญาเอก สาขากายภาพบำบัด ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการสมาพันธ์กายภาพบำบัดโลก-เอเซียแปซิฟิก WCPT-AWP & PTAT Congress 2017 เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา

Date: 
Friday, July 14, 2017