ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังเพื่อดูแลปัญหาปวดเข่า"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังเพื่อดูแลปัญหาปวดเข่า" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ไม่มีค่าลงทะเบียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW0SENs06GbXEDG657DkUDUkdZcPQ7...

Date: 
Friday, July 7, 2017