คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเสริมความมั่นคงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเสริมความมั่นคงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลัง" วิทยากรโดย อาจารย์วาสนา เตโชวาณิชย์
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSSHlJoTe5njQH06EKvYFf9cH2YFig...

Date: 
Thursday, June 29, 2017