ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง กายภาพบำบัด : การบริหารเชิงรุก
ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

ปิดรับสมัครเพิ่มเติมแล้วค่ะ

*********ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, June 26, 2017