รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 20 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nanmee.com) และเรียงความของนิสิต เรื่อง "แรงบันดาลใจจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" และส่งไปยังมูลนิธิตั้งเก็กซิม ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 หรือ ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติมที่ http://sa.oop.swu.ac.th/Default.aspx

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6488000 (คุณวรรณพร)
-------------------------------------------------------
งานสวัสดิการนิสิต

Date: 
Monday, June 19, 2017