นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว คว้า 7 รางวัล งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6

นิสิตสาขากายภาพบำบัด มศว คว้า 7 รางวัล งานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการนำเสนอผลงานด้วยแผ่นภาพ และประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา รวมทั้งหมด 7 รางวัล ในงานประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Date: 
Friday, June 2, 2017