ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย Bernard Tonks

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 วิทยากรโดย Bernard Tonks
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**หมายเหตุ : ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เตรียมเสื้อแขนกุด , เสื้อที่เปิดหลังได้ มาในวันที่อบรมด้วยเพื่อความสะดวกในการฝึกปฏิบัติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา 08-3237-8627 ,0-2649-5000 ต่อ 27307 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Tuesday, May 30, 2017