อาการปวดและการทำงานของกล้ามเนื้อ คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบนและแขนส่วนบน ขณะใช้งาน Smartphone ในผู้หญิงอายุ 18-25 ปี

ชื่อผู้วิจัย: 
ผศ.ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่
Category: 
กายภาพบำบัด
Topic: 
อาการปวดและการทำงานของกล้ามเนื้อ คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบนและแขนส่วนบน ขณะใช้งาน Smartphone ในผู้หญิงอายุ 18-25 ปี
Abstract: 
Pain and Muscle Activity of Neck, Shoulder, Upper Back and Arm during Smartphone Use in Women Aged 18-25 Years Old Pattariya Intolo1, Natchaya Sirininlakul2, Nattarikan Saksanit3, Pichaya Kongdontree4, Phimpisut Thuwatorn1 1Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University, 2Department of Rehabilitation Medicine, Siriraj Piyamaharajkarun Hospital, 3Physiotherapy Clinic, Huachiew Chalermprakiet University, 4Department of Rehabilitation Medicine, Ramathibodi Hospital Adverse health problem of smartphone use has been gradually increased. Prevention of this problem is essential and urgent. The purpose of this study was to compare the differences of pain and muscle activity at neck, shoulder, upper back and arm regions after smartphone use for 20 minutes among 3 positions (on the lap level, on the chest level and on the table). Twenty-four asymptomatic females aged 18-25 years old were recruited. The subjects were assigned to use smartphone in random order of 3 positions. Location and severity of pain were measured by using body pain chart and visual analog scale (VAS), respectively. Electromyography (EMG) was used to measure muscle activity of cervical erector spinae (CES), upper trapezius (UT), middle trapezius (MT) and biceps brachii (BB) muscles. The results showed that 1) After 20 minutes of smartphone use, pain increased significantly (p-value<0.05). 2) Pain was found apparently, mostly in neck region; participants reported pain in 60 of 72 times, particularly in the lap position. 3) Pain increased obviously in all positions; however, pain scale did not show any significant difference among 3 positions. 4) EMG of CES increased up to 50% of maximum voluntary contraction (MVC), but there was no significant difference of EMG of CES, UT, and MT among 3 positions. In summary, smartphone use longer than 20 minutes could lead to muscular pain, particularly neck pain. CES worked increasingly up to 50% of MVC. Therefore, we would recommend that to prevent the risk of musculoskeletal problems, smartphone users should avoid using this IT device continually 20 minutes, especially on the lap. Keywords: Smartphone, pain, muscle activity
Year Published: 
2559