ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาข้อไหล่ในผู้สูงอายุ"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ออกกำลังกายเพื่อแก้ปัญหาข้อไหล่ในผู้สูงอายุ"
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
**ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xsXDzoFt6V9pkPJI2

Date: 
Wednesday, May 3, 2017