คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560

คณะกายภาพบำบัด ร่วมกับ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง กายภาพบำบัด:การบริหารเชิงรุก ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าลงทะเบียน
สำหรับนักกายภาพบำบัด
- ศิษย์เก่า / CI 2,000 บาท
- นักกายภาพบำบัดทั่วไป 2,500 บาท

****คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 คะแนน****

ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ได้ที่
1. สำหรับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ https://goo.gl/forms/rk3nWeLzXEhP5OoR2
2. สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการ (CI) และศิษย์เก่า คณะกายภาพบำบัด มศว https://goo.gl/forms/eK68KMbba6BdFBHx2

สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Monday, May 15, 2017