ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ “Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation” (อย่างเป็นทางการ)

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

หากข้อมูลผู้เข้าอบรมผิด กรุณาติดต่อ คุณขนิษฐา โทร08-3237-8627 ,0-2649-5000 ต่อ 27307 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)

*หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมท่านใด ไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน + ใบสมัครทางอีเมล์ khanidtha@g.swu.ac.th เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ

Date: 
Tuesday, May 9, 2017