โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair ณ บริเวณชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด ภายในงานได้จัดนิทรรศการ Cross-cultural Food Fair กิจกรรมประกวดนิทรรศการและซุ้มอาหาร 4 ภาค สาธิตและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำอาหาร 4 ภาค

Date: 
Friday, May 5, 2017