โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: Cross-cultural Food Fair
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 18.00 น.
ชมนิทรรศการ “Cross-cultural Food Fair”
กิจกรรมประกวดนิทรรศการและซุ้มอาหาร 4 ภาค สาธิตและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำอาหาร 4 ภาค

ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, May 3, 2017