ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

ตรวจสอบรายชื่อของท่านได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

หากข้อมูลผู้เข้าอบรมผิด กรุณาติดต่อ คุณขนิษฐา โทร08-3237-8627 ,0-2649-5000 ต่อ 27307 (เฉพาะวันและเวลาทำการ)
หากผู้เข้าอบรมท่านใด ไม่มีรายชื่อ ขอให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน+ใบสมัครทางอีเมล์ khanidtha@g.swu.ac.th เพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมโครงการด้วยค่ะ

การอบรมระยะสั้น วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 (20 คะแนน) เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2560 (นักกายภาพบำบัดทั่วไป ราคา 5,800 บาท)

Date: 
Saturday, April 29, 2017