คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปี 2560

28 เมษายน 2560 รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ประจำปี 2560 โดยมีพิธีถวายภัตตาหารและตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ และพิธีเปิดนิทรรศการ “ศรีนครินทรวิโรฒ” ณ หอนิทรรศการ g 23 (หอใหญ่)ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ภาพ : PRSWU

Date: 
Friday, April 28, 2017