คณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

คณะกายภาพบำบัดจัดกิจกรรม ร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ คณะกายภาพบำบัด มศว โดยมีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะกายภาพบำบัด เพื่อสืบสานและเสริมสร้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ

Date: 
Wednesday, April 19, 2017