คลินิกกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "ยืดเส้นสายคลายเครียด" ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. - 11.00 น.
วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/h33iBaFoRAoqBHqk2

Date: 
Thursday, March 30, 2017