ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร วิทยากรโดย Bernard Tonks B.Sc.(PT), FCAMT

****มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

****ค่าลงทะเบียลงทะเบียน
CI และศิษย์เก่า 3,500 บาท / นักกายภาพบำบัดทั่วไป 4,000 บาท

****ติดตามการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
****เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดโครงการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, March 24, 2017