โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

คณะกายภาพบำบัด มศว ร่วมกับ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation”

*** การอบรมระยะสั้น ( 3 วัน ) 20 คะแนน
หัวข้อ Physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
- รับสมัครนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า ของคณะกายภาพบำบัด มศว จำนวน 20 คน ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท
- รับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน 5,800 บาท

*** การอบรมระยะยาว ( 10 วัน ยกเว้นวันหยุดราชการ) 63.5 คะแนน
หัวข้อ Intensive physical therapy management for cardiopulmonary rehabilitation วันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร
และวันที่ 18 - 19 และวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560
ณ แผนกกายภาพบำบัด สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- รับนักกายภาพบำบัดและอาจารย์จากสถาบันต่างๆจำนวน 12 คน ค่าลงทะเบียน 15,800 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณขนิษฐา โทร 08-3237-8627

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
**************************Download เอกสารโครงการ กำหนดการ และใบสมัครได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง**************************

Date: 
Friday, March 10, 2017