คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรมจิตรสกุล

คณะกายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรมจิตรสกุล อาจารย์สาขาส่งเสริมสุขภาพ ในวาระที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Date: 
Wednesday, March 8, 2017