ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy

คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cervical spine: Exercise and Manual Therapy
ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร วิทยากรโดย Bernard Tonks B.Sc.(PT), FCAMT

ค่าลงทะเบียลงทะเบียน
CI และศิษย์เก่า 3,500 บาท
นักกายภาพบำบัดทั่วไป 4,000 บาท

**ยังไม่เปิดรับสมัคร** ติดตามการรับสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว และ http://healthsci.swu.ac.th/

Date: 
Tuesday, March 7, 2017