โครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้"

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ขอเชิญบุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "กระดูกสันหลังคด รู้ทันป้องกันไว้" ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

***กระดูกสันหลังคดเป็นความผิดปกติในร่างกายอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปทั้งในวัยเด็กและผู้ใหญ่ และมีวิธีการป้องกัน ดูแลรักษาที่หลากหลายในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามกระดูกสันหลังคดนั้น ก็มีสาเหตุ และความรุนแรงที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะส่งผลให้วิธีการรักษานั้นมีความแตกต่างกันตามมาด้วย แล้วกระดูกสันหลังคดของท่าน หรือคนใกล้ตัวท่านที่เป็นอยู่นั้น เป็นแบบไหน เกิดจากอะไร และวิธีการรักษาที่เหมาะสมนั้นเป็นอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-685-6276
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/fckhYlT7UjF9ysrc2

Date: 
Monday, February 20, 2017