ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยา ศิริพรมงคล ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธันยา ศิริพรมงคล นิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
เหรียญทอง รายการเรือพาย : เรือคยัค 2 คน (หญิง) ระยะทาง 200 เมตร
เหรียญเงิน รายการเรือพาย : เรือคยัค 2 คน (หญิง) ระยะทาง 500 เมตร
เหรียญทองแดง รายการเรือพาย : เรือคยัค 1 คน (หญิง) ระยะทาง 500 เมตร
และได้รับโล่รางวัลนักกีฬาพัฒนาดีเด่น (หญิง)

Date: 
Monday, February 27, 2017