การบรรยาย Assessment and treatment of cervical spine โดยวิทยากรจาก Tokyo Metropolitan University

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกายภาพบำบัด มศว ได้รับการเข้าเยี่ยมชมในส่วนของสาขากายภาพบำบัด และร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Assessment and treatment of cervical spine โดยวิทยากรจาก Tokyo Metropolitan University ประเทศญี่ปุ่น

Date: 
Friday, February 10, 2017