โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560

คณะกายภาพบำบัด มศว ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 บริเวณลานด้านหน้าคณะกายภาพบำบัด เพื่อสืบสานเสริมสร้างวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัด

Date: 
Wednesday, January 18, 2017