กิจกรรม KM เรื่อง “วางแผนอย่างไรให้ทะลุเป้า...อย่างมีส่วนร่วม”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร สร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร คณะกายภาพบำบัด มศว จัดกิจกรรม KM เรื่อง “วางแผนอย่างไรให้ทะลุเป้า...อย่างมีส่วนร่วม” ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Date: 
Thursday, December 29, 2016