พิธีไหว้ครู คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด ได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีจากศิษย์ ที่มีต่อครู อาจารย์ และมีพิธีการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดี

Date: 
Thursday, October 6, 2016