นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย มาร่วมเรียนฝึกปฏิบัติกับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3

นิสิตแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย Universiti Kebangsaan Malaysia มาร่วมเรียนฝึกปฏิบัติกับนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 วิชากายภาพบำบัดในภาวะทางระบบหัวใจและปอด หัวข้อการฝึกหายใจ เมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา

Date: 
Thursday, September 22, 2016