รายวิชา clinical exercise physiology ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ exercise in metabolic disease นิสิตปริญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทำ workshop ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชา clinical exercise physiology ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หัวข้อ exercise in metabolic disease นิสิตปริญาโทและเอก ชั้นปีที่ 1 ทำ workshop ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทำให้นิสิตบัณฑิตศึกษาได้รับความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญพลังงานและฮอร์โมนผิดปกติ อีกทั้งยังได้เห็นการใช้โปรแกรมการออกกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดรักษาโรคให้กับผู้ป่วยเบาหวานและโรคอ้วนโดยนักกายภาพบำบัดร่วมด้วย

Date: 
Tuesday, September 20, 2016