โครงการพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เพื่อความเป็นศิริมงคล ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และจัดการบรรยายในหัวข้อ การเรียนและการทำงานอย่างมีความสุข วิทยากรโดย ผศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ สุดท้ายนี้คณะสหเวชศาสตร์ ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้

Date: 
Friday, September 2, 2016