พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (วันซ้อมใหญ่ 6 มิถุนายน 2559) ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

Date: 
Monday, June 6, 2016