กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2559

กำหนดการซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 4 มิถุนายน 2559
ณ คณะ สหเวชศาสตร์ มศว (องครักษ์) ห้องประชุมใหญ่ 233
ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
เริ่มฝึกซ้อม 09.00 - 12.00 น.

Date: 
Friday, June 3, 2016