ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint” ช่วงที่ 1 (20-21 มีนาคม 2559)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint” ช่วงที่ 1 (20-21 มีนาคม 2559)
ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร บริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เอกสารแนบ ด้านล่าง

Date: 
Friday, March 18, 2016