คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)
ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
เปิดให้บริการ นอกเวลาราชการเพิ่มเติม
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
(เปิดวันอาทิตย์ เริ่ม 1 มีนาคม เป็นต้นไป)

Date: 
Monday, February 15, 2016