ประกาศรายชื่อและสถานะการลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint วันที่ 23 -25 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อ และสถานะการลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint วันที่ 23-25 มีนาคม 2559
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว ตรวจสอบรายชื่อและสถานะการลงทะเบียนของท่าน ตามเอกสารแนบ ด้านล่างนี้ (สถานะการลงทะเบียน Update เมื่อวันที่ 08/03/2559)
*ขอให้ผู้เข้าอบรมเตรียมกางเกงขาสั้น มาในวันอบรมด้วยค่ะ*
สอบถามโทร น.ส. ศุภลักษณ์ : 083-2378627 ในวันและเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

Date: 
Tuesday, January 26, 2016