"รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 3 อัตรา "

"รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 3 อัตรา "
สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งไปรษณีย์
งานบุคคล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15มกราคม2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27312

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, January 15, 2016