โครงการสหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เด็กดี แข็งแรง โตไปไม่โกง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "สหเวชศาสตร์ร่วมสืบสานวัฒนธรรม เด็กดี แข็งแรง โตไปไม่โกง" วันที่ 9 มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มศว องครักษ์ พบกับกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย บริเวณซุ้มกิจกรรมที่ 11-12 (ฟรี!)

Date: 
Thursday, January 7, 2016