ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กำหนดการโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปี 2559
เวลา 08.30 - 09.30 น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมกันหน้าคณะสหเวชศาสตร์
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป (ข้าวสาร / อาหารแห้ง)
- ถวายปัจจัยพระภิกษุสงฆ์
- พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รับพรจากพระสงฆ์
เวลา 09.30 - 10.30 น. จัดเก็บสถานที่ และ วัสดุ อุปกรณ์

Date: 
Tuesday, January 5, 2016