คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1425 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ"

คณะสหเวชศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1425 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ"

สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งไปรษณีย์
งานบุคคล คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5447-8 ต่อ 118

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Wednesday, December 23, 2015