ขอเชิญชวนนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันลอยกระทง

ขอเชิญชวนนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานวันลอยกระทงในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 บริเวณโถงคณะสหเวชศาสตร์ เวลา 12.30-14.00 น. ลงทะเบียน 12.30น.
รายละเอียดกิจกรรม
1.กิจกรรมรักษ์น้ำ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
2.ร่วมทำกระทง (ฟรี) และการประกวดกระทง
3.ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย
4.ร่วมลอยกระทงพร้อมกันที่คณะสหเวชศาสตร์

Date: 
Wednesday, November 18, 2015