ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อ รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 ต.ค. - 19 พ.ย. 2558 จำนวน 65 ทุน สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2FrNIfLH0%3D&...

Date: 
Monday, October 26, 2015