ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุค Thailand 4.0

ขอเชิญคณาจารย์ บุคคลากร และนิสิต คณะกายภาพบำบัด มศว เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในยุค Thailand 4.0
ในวันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 12.30 - 19.00 น.
ณ บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด

นิสิตลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://qrgo.page.link/a2s99
ตรวจสอบรายชื่อ https://qrgo.page.link/Cq8vA

ดูกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง

Date: 
Friday, April 2, 2021