ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Contemporary physical therapy management in low back pain”

ขอเชิญอาจารย์และ นักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Contemporary physical therapy management in low back pain”
ระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564
วิทยากร
1. กภ.ธีรศักดิ์ แซ่ฉั่ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริยา อินทร์โท่โล่ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปแบบการอบรม : บรรยายและปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

การลงทะเบียน และอัตราค่าลงทะเบียน
- นักกายภาพบำบัด อาจารย์จากสถาบันต่างๆ และบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/iqdYp
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/WK8FX

- นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และนักกายภาพบำบัดที่เป็นศิษย์เก่า จำนวน 20 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท
- ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/g7amX
- ตรวจสอบรายชื่ออย่างไม่เป็นทางการได้ที่ https://qrgo.page.link/D6Eug

โอนค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 283 - 204359 - 3

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
E-mail: physical.swu@gmail.com

รับสมัครตั้แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
- การรับสมัคร คุณขนิษฐา ใจกล้า โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27315 หรือ 08 3237 8627
- การชำระค่าลงทะเบียน คุณสุภาพร สีบุญ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 27312 หรือ 06 2316 5488

############### Download หนังสือเชิญ เอกสารเพิ่มเติมและกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่าง ###############

Date: 
Monday, March 29, 2021