หน้าหลักคลินิก

คลินิกกายภาพบำบัด มศว

คลินิกกายภาพบำบัด มศว เป็นส่วนหนึ่งของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลินิกให้บริการรักษากายภาพบำบัดให้กับบุคลทั่วไป อาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนักกายภาพบำบัด อาจารย์กายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการ คลินิกกายภาพบำบัด มศว มีหน่วยบริการสองแห่งคือ

  • คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ให้บริการ ณ ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
  • คลินิกกายภาพบำบัด มศว องครักษ์ ให้บริการ ณ ชั้น 1 อาคารเรียน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ข้อต่อ อาการปวดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว การรักษาจะเน้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น เครื่อง อัลตร้าซาวนด์ เครื่องช้อตเวฟ เครื่องดึงกระดูกสันหลัง เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า การออกกำลังกายโดยการใช้ลูกบอลหรือยางยืด และการออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคเฉพาะทางต่างๆ เป็นต้น

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท

ให้การรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทางระบบประสาทที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว เช่นการฝึกการเคลื่อนไหว ขยับตัวบนเตียง ฝึกพลิกตะแคงตัว ฝึกลุกขึ้นนั่ง ฝึกการทรงตัว ฝึกยืน ฝึกเดิน ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตครึ่งซีก โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่ทันสมัย

กายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

ให้การตรวจประเมินการบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย รักษาอาการบาดเจ็บ ฟื้นฟูร่างกาย กล้ามเนื้อภายหลังจากได้รับการบาดเจ็บหรือ ภายหลังจากการผ่าตัด ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้มีความพร้อมสำหรับการกลับไปเล่นกีฬาได้ และตรวจประเมินร่างกายและแก้ปัญหาความผิดปกติของร่างกายที่มีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บได้เมื่อออกกำลังกาย

กลับหน้าหลัก