ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกายภาพบำบัด มศว ขอแจ้งยกเลิกการจัดโครงการอบรมเชิงสัมมนาเรื่อง "กายภาพบำบัด: การบริหารเชิงรุก" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ขออภัยในความไม่สะดวก ***...
ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะกายภาพบำบัดเข้าร่วม "โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 233...
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง สร้างเสริมความเข้าใจ พร้อมเข้าสู่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน วิทยากรโดย ตัวแทนจากสภาการสาธารณสุขชุมชน...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 31 ประจำเดือนเมษายน 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
คณะกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Behavioral and cognitive management in children with motor disability"...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" ช่วงที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2561 ช่วงที่ 2 25-26 เมษายน 2561...
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สมัครเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24-26 เมษายน 2561 "...
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการคณะกายภาพบำบัดร่วมมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทยสืบสานวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ...
ขอเชิญนิสิตคณะกายภาพบำบัดทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต ณ ห้องประชุมใหญ่ 233 วันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 12.30-13.30 น. ฟังบรรยาย หัวข้อ "...
ขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลหลักสูตร คณะกายภาพบำบัด มศว - หลักสูตรระดับปริญญาตรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://online.fliphtml5.com/bbri/mmxg/ - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา http://...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci.swu....
ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Scoliosis exercise for physical therapy practice" วันที่ 24 เมษายน 2561 (เฉพาะ CI) 6.8 คะแนน และ 25-26...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ช่วงที่ 1 (27 มีนาคม 2561) และ ช่วงที่ 2 (28-29 มีนาคม...
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภายใน และภายนอก มศว
[เปิดรับสมัคร] คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Application of taping techniques and management for Knee pain” ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ...
PHYSICAL THERAPY MONTHLY ฉบับที่ 28 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่ http://healthsci....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1422 และ (1) 7 - 1424 สังกัดสาขาการส่งเสริมสุขภาพ คณะกายภาพบำบัด ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์...
ประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Diagnosis and exercise intervention for people with mild cognitive impairment (MCI) and dementia" วันที่ 14...
คณะกายภาพบำบัดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice” (สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI) หัวข้อ “Exercise...
คณะกายภาพบำบัดเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scoliosis exercise for physical therapy practice” (สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป) วิทยากรโดย Assoc. Prof...

Pages