ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการเข้าอยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ ด้านล่าง
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy in Sports” ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบําบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabiliation Asseesment of Movement (STREAM) วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตรมศว...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ * นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัย * นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรม * นางสาวปัญชลิกา มินหะรีสุไรมาน นิสิตสาขากายภาพบำบัด ชั้นปี 3...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ฮอตฮิตติดแฮชแท็กไทยแลนด์ #ทีมมศว ในทวิตเตอร์ เกิดอะไรขึ้นกับ มศว พี่แคมปัสจะพาไปชม... คึกคักมากมายกับบรรยากาศการรับตรงปี 59 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“Manual Therapy in Sports” วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2559 ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล...
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle joint” ช่วงที่ 1 (20-21 มีนาคม 2559) ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 6 อาคาร...
ขอเชิญ นักกายภาพบำบัดที่เป็น CI ของคณะสหเวชศาสตร์ เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1.โรงพยาบาลนครนายก 2.โรงพยาบาลบ้านนา 3.โรงพยาบาลปากพลี 4....
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Chest physical therapy in traumatic brain injury” วันที่ 10-11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอัญมณี โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร...
คลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร) ชั้น 6 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เปิดให้บริการ นอกเวลาราชการเพิ่มเติม วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00...
ประกาศรายชื่อและสถานะการลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manual Therapy: Assessments and Managements of Musculoskeletal Problems of the Upper Quarter Region for...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมิน Stroke Rehabilitation Assessment of Movement (STREAM) วันที่ 29 เมษายน 2559 ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >>...
HEALTH SCIENCE MONTHLY ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2559 สามารถติดตามเอกสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แล้วที่เพจคณะสหเวชศาสตร์ และ...
คณะสหเวชศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สาขากายภาพบำบัด ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/
ประกาศรายชื่อ และสถานะการลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Movement Impairment Syndromes of Knee and Ankle Joint วันที่ 23-25 มีนาคม 2559...
"รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ 3 อัตรา " สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง...
20 มกราคม 2559 เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร (ชั้น 6 อาคารมล.ปิ่น มาลากุล) เปิดให้บริการรักษาฟรี จำนวน 20 ท่านแรก และคลินิกกายภาพบำบัด มศว (...

Pages